Welkom bij Hockeyclub Noorderkempen


Beste Leden,

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het Nieuwe Jaar, en vooral een goede gezondheid gewenst !

In het licht van het voorlopig nieuwe normaal en na een proefstart afgelopen kerstvakantie, starten we deze week opnieuw met de trainingen voor alle leden t/m U12. Het technisch bestuur doet haar uiterste best hiervoor , ook om de nodige trainers te organiseren zodat deze leden 2x per week kunnen trainen.

We rekenen, net zoals afgelopen jaar, op de steun van alle ouders, zodat er per team steeds een coronamanager aanwezig is om de trainingen in goede banen te leiden in lijn met de regels van de hockeybond en Sport Vlaanderen. Spreek dit zeker af binnen de whatsapp groepen.

Kinderen die terugkeren van een buitenlandse vakantie kunnen niet op training komen en houden zich aan de regels van de Belgische overheid.

We hopen van harte dat we weer veel blije kinderen mogen verwelkomen. Dat zal onze trainers zeker extra enthousiasme geven weer aan de slag te kunnen.

De leden U14 en ouder moeten nog even wachten. We houden jullie zeker op de hoogte over een eventuele heropstart.

Graag vragen we iedereen de nodige discipline aan de dag te leggen zodat we kunnen blijven trainen , en ook solidair te zijn met onze leden die vol ongeduld wachten om ook weer te kunnen starten.

We zien u graag weer spoedig op het veld !Communicatie voor alle leden mbt de trainingen - COVID maatregelen

Beste Leden,

Wij staan kort voor de herstart van onze trainingen. Met het oog op de huidige Covid-19 situatie in combinatie met de verplichtingen en de adviezen van de Nationale en de Proviciale Veiligheidsraden, delen we graag volgende besluiten met jullie :

° vanaf maandag herstarten de trainingen voor al onze leden onder de 18 jaar (tot U19), daar dit is toegestaan mits het in acht nemen van de nodige voorgeschreven maatregelen. De trainers hebben zich hierop voorbereid en de trainingsschema's daarop aangepast

° de trainingen voor ieder boven de 18 jaar zijn niet toegestaan tot einde augustus voor groepen van meer dan 10 personen. Echter binnen de mogelijkheden van de huidige richtlijnen puzzelen we wat wel mogelijk is om ook voor deze leden volgende week terug op te kunnen starten, uiteraard eveneens met het in acht nemen van de richtlijnen en de voorgeschreven maatregelen. Onze trainers zullen via de gekende WHATSAPP groepscommunicatie begin volgende week rechtstreeks verder afstemmen met deze leden.

° er kunnen geen voorbereidingswedstrijden worden ingelast en er kan ook niet deelgenomen worden aan tornooien. Deze gaan we dan ook niet ondernemen in de maand augustus.

° de Hockey Clinic in augustus gaat door voor alle leden jonger dan 18 jaar. Hiervoor volgt later een aparte communicatie.

We vragen ieder zich strikt aan de volgende maatregelen te houden die we graag hieronder oplijsten :

 • Kom alleen naar de club voor de geplande training. Kom niet vroeger dan 10 tot 15 minuten aan en blijf niet nodeloos ter plaatse hangen na de training.
 • Ouders die de kinderen naar de training brengen respecteren ook de regels i.v.m. Covid-19 en worden gevraagd de kinderen af te zetten en op te halen aan de parking.
  We vragen ook om geen trainingen te volgen langs de kant van de velden, samenscholingen te vermijden, 1,5 meter afstand te behouden en mondmaskers te gebruiken
 • Verzamelen doen we aan het begin van het veld - dit is ter plaatse aangegeven met "IN" en je trainer zal je aanwijzen waar je op het veld zal starten (om contact met andere teams te vermijden).
 • De trainer zal je registreren bij aankomst.
 • Het veld verlaat je aan het poortje van het clublokaal - ter plaatse aangegeven met "UIT"
 • Volg de richtlijnen die ter plaatse aangegeven worden door je trainer, coach of manager (ontsmetten van handen, gebruik van de toiletten ,...).
 • Het clublokaal is enkel geopend voor toiletgebruik
 • Ieder brengt zijn eigen stick mee. Tijdens de training raak je het materiaal ook enkel met je stick aan. De trainers zorgen voor het materiaal en zullen ook tijdens de trainingen als enigen het gebruikte materiaal gebruiken.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid en neem in dit geval contact met je arts.
  Je arts bepaald of je (weer) mag sporten en welke extra rusttijd je nodig hebt (zie ook advies Sport Vlaanderen mbt sporten en ziekte).
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van de arts.
 • Kom je uit een risicogebied, dan ben je VERPLICHT op dag 1 (de dag na aankomst) een Covid test af te leggen. Op dag 5 volgt een tweede coronatest. Zijn beide testen negatief, dan kan er terug deelgenomen worden aan de trainingen.
 • Breng je trainer, coach of manager op de hoogte in deze gevallen zodat ze geïnformeerd zijn en de trainingsschema's tijdig kunnen aanpassen.
 • Draag een mondmasker voor en na de training en naast het veld
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk weggooit in een vuilbak (met deksel).
 • Spuwen is ten strengste verboden.
 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Handen geven mag niet meer, een voetcontact of een elleboog kan.
 • Blijf zoveel mogelijk in je eigen bubbel (ploeg)
 • Hou steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve tijdens het sporten.

 • Neem eventueel een rugzakje mee naar de training met volgende spullen:
  • Handgel
 • Gevulde drinkenbus
 • Mondmasker
 • Papier zakdoekenRegenvest (bij slecht weer)

We rekenen graag op ieders begrip, respect en discipline om de trainingen te kunnen laten doorgaan.
Heb je vragen of wil je feedback delen, dan kan je steeds terecht bij het bestuur of je trainer, coach en manager.

De komende weken houden we jullie verder op de hoogte van de situatie en sturen bij waar nodig. Houd daarvoor ook zeker je team WHATSAPP communicatie in het oog.

Sportieve groeten,

Het bestuur


Registreren als vrijwilliger
HCNK gaat voor FairPlay. U toch ook!

WIJ DANKEN ONZE SPONSORS:

HOOFDSPONSOR:GOUD:
ZILVER:

BRONS: