Lidgelden:

Inschrijvingen kunnen enkel via de website. Dit kan via ons online inschrijfformulier.
* afhankelijk van maatregelen inzake Covid 19.
Geboortejaar2020/2021
2015 (Funky hockey)€ 50.00
2014€ 100.00
2013€ 115.00
2012€ 115.00
2011€ 125.00
2010€ 125.00
2009€ 130.00
2008€ 130.00
2007€ 130.00
2006€ 140.00
2005€ 140.00
2004€ 140.00
2003€ 140.00
2002€ 140.00
ouder dan 2002€ 155.00
trimhockey€ 105.00


Onze vereniging wil dat iedereen die wil deelnemen aan onze activiteiten, ook kan deelnemen. Daarom willen we u er op wijzen dat kinderen of jongeren tot 18 jaar, die moeilijkheden ondervinden bij de betaling van het lidgeld, inschrijvingsgelden voor meerdaagse kampen, uitstappen en wedstrijden terecht kunnen bij het stadsbestuur van Hoogstraten voor een financiële ondersteuning.

Meer informatie over de subsidie Vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare kinderen en jongeren kan u bekomen bij:

Stadsbestuur Hoogstraten – Cultuur en vrijetijd – Vrijheid 149 – 03 340 19 51 – sport@hoogstraten.be

OCMW Hoogstraten – Jaak Aertslaan 7 – 03 340 16 01 - socialedienst@ocmwhoogstraten.be

website www.hoogstraten.be/vrijetijdsparticipatie