Lidgelden:

Schrijf jezelf of je kind vanaf nu in als lid voor het hockeyseizoen 2023/2024. Wil jij aankomend seizoen komen hockeyen en deel uit gaan maken van een jonge, enthousiaste en ambitieuze club? Meld je dan als lid aan via de inschrijvingsmodule. Wil je eerst eens komen proberen? Je kan altijd 2 gratis proeflessen meedoen. De club stelt je dan materiaal ter beschikking. Meld je dan altijd eerst even van te voren aan bij onze sportief verantwoordelijke via sportief@hcnk.be. 

Inschrijvingen kunnen enkel via de website. Dit kan via ons online inschrijfformulier.

GeboortejaarSeizoen 2023-2024 
2018 (Funky hockey)€ 138.00
2017€ 259.00
2016€ 286.00
2015€ 286.00
2014€ 303.00
2013€ 303.00
2012€ 319.00
2011€ 319.00
2010€ 319.00
2009€ 341.00
2008€ 341.00
2007€ 341.00
2006€ 341.00
2005€ 341.00
ouder dan 2005€ 369.00


Onze vereniging wil dat iedereen die wil deelnemen aan onze activiteiten, ook kan deelnemen. Daarom willen we u er op wijzen dat kinderen of jongeren tot 18 jaar, die moeilijkheden ondervinden bij de betaling van het lidgeld, inschrijvingsgelden voor meerdaagse kampen, uitstappen en wedstrijden terecht kunnen bij het stadsbestuur van Hoogstraten voor een financiële ondersteuning.

Meer informatie over de subsidie Vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare kinderen en jongeren kan u bekomen bij:

Stadsbestuur Hoogstraten – Cultuur en vrijetijd – Vrijheid 149 – 03 340 19 51 – sport@hoogstraten.be

OCMW Hoogstraten – Jaak Aertslaan 7 – 03 340 16 01 - socialedienst@ocmwhoogstraten.be

website www.hoogstraten.be/vrijetijdsparticipatie