Bardienst een kwestie van vrijwilligers

Zonder vrijwilligers draait geen enkele bardienst. Ook voor ons HCNK geldt dat vele handjes licht werk maken. En ja, soms is het vroeg op en laat afsluiten, daar ben ik eerlijk in. In mijn ogen is dat echter een teken dat het een geslaagde gezellige dag was op de club van uw zoon of dochter.

Wat wordt er van jullie verwacht?:

op de zaterdag en meer en meer ook op de zondag hebben we mensen nodig die helpen met het klaar zetten van de bar in ons inmiddels befaamde hok. Om vervolgens dan ook met de verkoop van koffie, thee, soep, chips etc. te helpen. En tijdens de pauze van de teams fruit te snijden en uit te delen. Niks ingewikkelds een kwestie van doen.

Hoe wordt dit georganiseerd?:

Met ingang van het seizoen 2018 - 2019 wordt van de op dat moment thuis spelende teams (bardienst 2e helft seizoen 2018-2019) verwacht dat er een beroep kan worden gedaan op drie vrijwilligers (ouders, vrienden, andere familieleden, etc) die zich inzetten voor het bezetten van de bar. De enige strikte voorwaarde die wordt gesteld is dat er van die drie mensen minimaal een de leeftijd heeft van 18 jaar.

Met deze werkwijze is de belasting voor alle vrijwilligers tot een minimum beperkt.

Om een goede invulling te kunnen geven aan zo'n bardienst is er een overzicht van taken opgesteld. Hierin staat vrij gedetailleerd welke taken er tijdens zo'n dienst te verrichten zijn en hoe bijvoorbeeld moet worden omgegaan met de kassa.

Eventuele verbeteringen/aanvullingen of vragen kun je altijd stellen via hcnkevents@hotmail.com, via de app van de bar- en toernooicommissie of als je een van de bestuursleden tegenkomt op en rond het veld.

Eric Haenen

Verantwoordelijke Bar- & Toernooicommissie